Нашият екип

Мануил Буздрев

УНСС – София Магистър по „Счетоводство и контрол“.

Мая Канева

Университет „Проф. Д-р. Асен Златаров“ – Бургас Магистър по „Финансов мениджмънт“.

Мария Божинова

СA „Димитър А. Ценов” – Свищов Бакалавър по „Финанси“.

УСПЕХЪТ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ Е И НАШ УСПЕХ