Нашият екип

Мануил Буздрев

УНСС – София Магистър по “Счетоводство и контрол”.

Мая Канева

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас Магистър по “Финансов мениджмънт”.

Мария Божинова

СA „Димитър А. Ценов” – Свищов Бакалавър по “Финанси”.

УСПЕХЪТ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ Е И НАШ УСПЕХ